Ernest Cassel

Sir Ernest

Ernest Cassel föddes i Tyskland. Han var son till en judisk bankir i Köln. Han flyttade som 18-åring till London, där han fick plats på en bankirfirma med inriktning på internationella affärer. Redan som 22-åring blev han bankirfirmans chef.

Cassel hade stora framgångar med sina investeringar runt om i världen och efter några årtionden var han känd, förmögen och fruktad.

År 1879 gifte han sig med Anette Maxwell, dotter till en katolsk godsägare. Anette dog dock redan efter bara några år i tuberkulos. Paret fick en dotter, Maud, som Cassel var fast besluten att göra till en av Englands rikaste kvinnor. Maud dog redan 1911, men hon hade två döttrar varav Edwina, (döpt efter Edward VII) blev Cassels favorit.

Eftersom Cassel var en framgångsrik finansman anlitades han av engelska hovet för att bringa ordning i deras ekonomi. Han träffade prinsen av Wales, som senare blev Edward VII och de blev nära vänner. Det var också Edward VII som adlade Ernest Cassel till Sir Ernest och upptog honom som ledamot av Privy Council. (Edward VII:s privata kabinett).

Gruv- och järnvägsbyggare
Ernest Cassel hade omfattande affärer runt om i världen. Bland annat finansierade han den första Assuandammen i Egypten, gruvor och järnvägar i såväl Syd- som Nordamerika. Han finansierade också det första tunnelbanebygget i London.

Han satsade pengar i Sverige och tog initiativet till Grängesbergs Grufvebolag och Grängesbergs gemensamma gruvförvaltning. Han genomdrev en sammanläggning av smågruvorna i området. Han finansierade större delen av det svenska järnvägsaktiebolaget, Swedish Central Railway Association. Han köpte även in sig i de mindre järnvägarna i Bergslagen. Detta blev starten till TGOJ (Trafikaktiebolaget Grängesberg Oxelösunds Järnvägar). Cassels affärsidé byggde på ett kombinerat företagsägande för att kunna ta hand om alla led i produktionen.

År 1914 sålde Cassel sina aktier i gruvorna och järnvägarna i Sverige och tjänade då helt fantastiska 70 miljoner kronor.

Zorn-beundrare
Cassel var stor beundrare av Anders Zorns konst och blev även Zorns mecanat. Han ordnade t ex så att Zorn fick åka till Amerika och måla porträtt, bland annat USAs president.

Sir Ernest dog 1921. Tre femtedelar av hans förmögenhet, ca 300 miljoner gick till dotterdottern Edwina som året därpå gifte sig med Lord Mountbatten. Lord Mountbatten, som var bror till drottning Louise av Sverige, blev den siste vice-kungen av Indien.

Cassel kan sägas ha varit konungarnas vän med direkta kopplingar till kungahusen i både England och Sverige.

Sir Ernest Cassel
1852-1921