Priser

Priser för hyra av lokaler i Cassels gällande fr o m 1 Jan 2024

Konsert- och kongresshallen
Konserter 11.000:-/gång
Kongresser, konferenser, företagsträffar, etc 8.300:-/dag (gång)
Repetitioner på scenen 300:-/tim 2)
(minst 2 tim)
Uppbyggnad av större scen 3.000:-/gång
Uppbyggnad av orkestergradänger 1.500:-/gång
  • I hyran ingår lokal, scen, två loger, mikrofoner, medhörning.
  • Extra stolar debiteras med 15 / st.
  • Tillträde till lokalen 5 timmar före konsertens början. Tidigare tillträde debiteras med 300:-/tim.
  • För 32 amp strömuttag tillkommer 700:- och för 63 amp 1 300:-.
  • För biljetthantering och insläpp i samband med konserter träffas särskild överenskommelse.

2) För Grängesbergs Orkesterförening 200:-/tim

Festsalen
Möten, fester, konserter, mm 1.800:-/gång
(inkl kök)
Amelinsalen
Möten, fester, konserter, mm 1.800:-/gång (inkl teknik)
Gallerian
Enl överenskommelse
Loger
Möten, sammanträden 500:-/loge/gång
Vaktmästare/bärhjälp vid in- och utlastning/montering/demontering
Enligt särskilt avtal

I hyran ingår respektive lokals normalmöblering.