Priser

Priser för hyra av lokaler i Cassels gällande fr o m 1 juli 2017

Konsert- och kongresshallen (Aulan)
Konserter 7500:-/gång
Kongresser, konferenser, företagsträffar, etc 6.600:-/dag (gång)
Skolor i kommunen 2.900:-/gång 1)
Repetitioner på scenen 275:-/tim 2)
(minst 2 tim)
Uppbyggnad av större scen 2.750:-/gång
Uppbyggnad av orkestergradänger 1.375:-/gång
  • I hyran ingår lokal, scen, två loger, mikrofoner, medhörning.
  • Extra stolar debiteras med 13.50/ st.
  • Tillträde till lokalen 5 timmar före konsertens början. Tidigare tillträde debiteras med 275:-/tim.
  • För 32 amp strömuttag tillkommer 600:- och för 63 amp 1 200:-.
  • För biljetthantering och insläpp i samband med konserter träffas särskild överenskommelse.

1) För de skolklasser som förlägger sin skolavslutning till Cassels får även luciafirandet ingå i beloppet om Cassels inte är uppbokad.
2) För Grängesbergs Orkesterförening 200:-/tim

Festsalen
Möten, fester, konserter, mm 1.600:-/gång
(inkl kök)
Amelinsalen
Möten, fester, konserter, mm 1.600:-/gång (inkl teknik)
Gallerian
Enl överenskommelse
Loger
Möten, sammanträden 400:-/loge/gång
Vaktmästare/bärhjälp vid in- och utlastning/montering/demontering
Enligt särskilt avtal

I hyran ingår respektive lokals normalmöblering.