Cassels stipendium

Cassels inrättade år 2006 ett stipendium att utdelas årligen. Syftet med stipendiet är att uppmuntra och stimulera ungdomar i musicerandet eller annan verksamhet i Cassels. Nu är stipendiebeloppet 5 000 kronor. Stipendiet kan delas.

I år (2018) delas stipendiet ut för trettonde gången och sammanlagt har 17 ungdomar erhållit stipendium. Stipendieutdelningen sker under julkonserten “I Juletid 2018” fredagen den 7 december 2018.

STIPENDIATER

2006 Ida Brännström, sopran

2007 Christopher Lehman, flöjt

2008 David Timonen, klarinett

2009 Linda Hellstrand, fiol, sång

Sofia Ohlsson, piano, sång

2010 Anton Björk, cello

2011 Ellinor Brolin, sång

Natalie Accord, sång

2012 Lovisa Vikenadler, klarinett

2013 Sebastian Karlsson, valthorn

2014 Linn Eldestrand, fiol (klassisk)

2015 Linnea Fahgén, viola

Johanna Hellsing, viola

2016 Frida Holmberg, piano

Erika Söderberg, violin

2017 Oscar Danielsson, slagverk