Branden

Branden 1992
Valborgsmässonatten 1992 brann Cassels. Det var konsert inne i konsertlokalen och majbrasa på planen utanför. Den troliga brandorsaken var påsksmällare, instoppade i en dörrkarm. När brandkåren kom på plats omkring klockan 2 på natten, var hela konsertlokaeln övertänd och gick inte att rädda, varför man koncentrerade sig på den andra delen av huset.

Bland annat räddades det unika notförråd med över 1.500 orkesterverk, de flesta handskrivna arrangemang, som förvarades i byggnaden.

I stort sett brann allt brännbart i konsertlokalen upp endast tegelväggarna återstod. De få bjälklag som inte brann upp blev vattenskadade. Taket störtade samman när de brandgaser som bildades vid branden exploderade.