Foajen

På entreplanet finns förutom foajen också ingångarna till konsertlokalen, logerna, kanslilokaler och Musikrummet som disponeras av Grängesbergs Orkesterförening som också har sitt notarkiv där.

I anslutning till musikrummet finns ett Inspelningsrum. Detta används för musikinspelningar. Här finns anslutningar från alla mikrofoner på scenen i konsertlokalen. Det är mycket väl förberett. Till exempel kan inspelningsbuss ställas direkt utanför och i princip bara ”plugga” in sig.
I övrigt finns s k kabeldiken färdiga så att man slipper ha en mängd kablar liggande på golven.

Foajen