Återuppbyggandet

Huset var fullvärdesförsäkrat och mycket snart beslutade styrelsen i samråd med försäkringsbolaget att huset skulle byggas upp igen i så ursprunglig form som möjligt. I en första etapp lades nytt yttertak på, för att skydda väggarna från regn och dess påverkan. SIAB fick detta uppdrag och taket låg på till jul 1992.

Under tiden pågick projekteringen av själva återbyggnaden. Arkitekt för detta var Lars-Olov Holmkvist från VBB-Arkitekter i Falun.

SIAB blev även generalentreprenör för återuppbyggnaden. Arbetet startade på försommaren 1993 och var klart den 1 augusti 1994. Cassels återinvigdes samma månad.

Nya krav
Vid återuppbyggnaden ställdes en hel del nya krav på byggnaden. Bl a handikappanpassades huset med utvändig ramp, hiss mm. Ventilationen blev av bra standard och reservutgångar anordnades.

Dessa åtgärder bekostades inte av försäkringsbolaget, liksom inte heller byggandet av fler toaletter och andra tekniska förbättringar som gjordes. Bara ventilationen kostade 1,2 miljoner kronor.

Totalt kostade återuppbyggnaden 22,6 miljoner kronor, varav Cassels själv svarade för ca 6 miljoner.

Bidrag och donationer
Några egna pengar hade inte Cassels från början. Ett omfattande arbete påbörjades för att skaffa erforderliga medel. Genom bidrag från Gruvbolaget och Utvecklingsbolaget Laven, från kommunen, från Boverket samt insamlade bidrag från enskilda, organisationer och företag kunde återuppbyggnaden finansieras.

Utvändigt har ett helt nytt tak lagts på. Fasaden var tidigare putsad och målad med plastfärg. Det mesta av putsen rasade av vid branden eller efteråt av fukt och kyla, varför alla utvändiga väggar blästrades rena och nyputsades med kalkbruk. Avfärgningen är sedan gjord med kalkfärg i två kulörer. Allt trä, såväl ut- som invändigt, är målat med oljefärger.