Konsertlokal

Konsertlokalen, som har 450 fasta fåtöljer + 50 extra sittplatser är en fantastisk konsert-, konferens- och evenemangslokal och är helt förståeligt Cassels stolthet.

Cassels har alltid varit berömt för sin fina akustik och denna är nu om möjligt ännu bättre.

Från början fanns ett glastak i den hästskoformade takdelen. Detta lades dock igen på 1940-talet. Väggarna var putsade och på var sida om scenen fanns en balkong. Balkongerna blev senare igensatta och gjordes om till kök för Festsalen och Amelinsalen.

Längst bak i konsertlokalen fanns från början en s k musikpaviljong som sedermera gjordes om till biografmaskinrum. När glastaket lades igen målade man över allt utom själva puttifigurerna och den bruna ramen runt figurerna. (Av ekonomiska skäl?).

Vid återuppbyggandet svarade försäkringsbolaget för återskapandet av själva motiven, men inte för det som övermålats. Cassels bestämde dock att när arbetet ändå pågick med motiven även återställa resten till det ursprungliga. Förlaga fanns lyckligtvis i form av fotografier i färg. Även bilder från 1904 visade hur den ursprungliga utsmyckningen sett ut.

De målningar och utsmyckningar som nu finns i taket är så nära originalet man kan komma. Tilläggskostnaden för detta blev nästan 300.000 kronor. Detta kunde finansieras genom stöd från enskilda, organisationer och företag.

Konstnären Arne Fredriksson från Borlänge anlitades för att återskapa målningarna. Han var också huvudansvarig för den övriga utsmyckningen av huset, dvs marmoreringen av kolonnerna samt restaureringen av kransar och deviser i foajen. Till sin hjälp hade han ytterligare sju personer.

För akustikens skull var väggarna i konsertlokalen sedan 1940-talet klädda med perforerad masonit med isolering bakom. Nu är det träpanel med springor och stapelfibrer bakom. Ovanför panelen är väggarna klädda med gips. Gips är det även i stor utsträckning i taket, i de flesta lister samt i de joniska kapitälerna i överändan av kolonnerna och pilastrarna.